КОНТАКТИ ЗА КАРИЕРАТА 2010

Дата и място
8 април 2010, 19:00-22:00
клуб „Vog" (бивш клуб „Библиотека”), бул. "Васил Левски" N:88, София

Цел: Да предостави възможност на българи, завършили/работили в чужбина да поговорят в неформална обстановка с различни работодатели и други кандидати, с цел да научат повече за дадена индустрия/фирма, която представлява интерес за тях. Събитието няма определена структура, лекции или презентации.

- Партньори -