КОНТАКТИ ЗА КАРИЕРАТА 2009

Дата и място
8 април 2010, 19:00-22:00
клуб „Библиотека”, бул. "Васил Левски" N:88, София

Цел: Да предостави възможност на българи, завършили/работили в чужбина да поговорят в неформална обстановка с различни работодатели и други кандидати, с цел да научат повече за дадена индустрия/фирма, която представлява интерес за тях. Събитието няма определена структура, лекции или презентации.

Ще се радваме да разберем Вашите впечатления от събитието и Ви молим да попълните нашата онлайн анкета (само за кандидати).

- Партньори -